Úvod

Jednota sdružuje čtyři sportovní oddíly, které samostatně zabezpečují vlastní sportovní aktivity:

1) ČASPV – Česká asociace Sport pro všechny
Oddíl zabezpečuje cvičení ve školní tělocvičně všech věkových kategorií.

2) Tenis
Oddíl má k dispozici tři tenisové antukové kurty u Základní školy Smiřice, kde jsou rovněž šatny, sociální zařízení a vybavená společenská místnost. Oddíl nabízí pronájem kurtů i klubovny pro pořádání rodinných oslav.

3) Klub českých turistů
Oddíl pravidelně pořádá turistické akce pro všechny příznivce pohybu v přírodě u nás i v zahraničí, pěší i cyklovýlety.

4) Volejbal
Družstvo žen hraje soutěž, družstvo dětí proniká do základů této hry.Tělovýchovná jednota TJ Sokol Smiřice, z.s. (zapsaný spolek), je členem Královéhradecké unie sportu, centrálním orgánem je ČUS = Česká unie sportu Praha, která nahradila dřívější ČSTV, vše pak zastřešuje ČOV = Český olympijský výbor.
 
Jako TJ Sokol Smiřice, z.s., čp.617, 503 03 Smiřice, jsme zaregistrováni u Krajského soudu Hradec Králové od června 2015.
 
Spolkovou místností je klubovna tenisového oddílu čp.617, 503 03 Smiřice.
 
Nejsme tedy členem ČOS = České obce sokolské, k původnímu názvu TJ Sokol jsme se navrátili v roce 1969 během obrodného procesu.
 
Činnost jednoty je řízena 9-ti členným výkonným výborem, vlastní sportovní činnost vykonávají jednotlivé sportovní oddíly samostatně.

 
Aktuality TJ SOKOL Smiřice z.s.

2017-12-20 14:35:09  Pozvánka na valnou hromadu TJ

_______________________________________________________________________________________________

 

Výbor TJ SOKOL Smiřice zve všechny své členy na

valnou  hromadu,

která se koná v pátek  6. dubna 2018 v 19 hodin na kuželně ve Smiřicích.

Program:       

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Schválení zapisovatelky a pracovních komisí
  3. Zprávy o činnosti TJ a oddílů
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Diskuse
  7. Závěr

Po oficiální části se tradičně uskuteční soutěže v koulení. Vezměte si s sebou boty na přezutí, peníze a dobrou náladu.

 

Za výbor TJ SOKOL Smiřice Věra Kvapilová, jednatel

_____________________________________________________________________________________________________